Ministerstvo dopravy
 
Ministerstvo dopravy
 
 
 
 
 
 
 
eTesty - autoškola
 
 
zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění
 
 
UPOZORNÉNÍ: Provoz těchto stánek byl ukončen.
 
 
Aktuální verze je na adrese http://etesty2.mdcr.cz.
 
 

POPIS OVLÁDÁNÍ


Na těchto stránkách máte možnost si vyzkoušet Vaše znalosti a připravit se na složení teoretické zkoužky žadatele o řidičské oprávnění.Lekce Aplikaci ovládáte standardním způsobem myší. Pokud právě procvičujete otázky nebo skládáte cvičnou zkoušku, máte možnost ovládat průběh pomocí klávesnice. Pro přechod na předchozí či následující otázku můžete použít šipky doleva a doprava, pro výběr správné odpovědi klávesy A, B, C a D. Odznačení provedete opětovným stlačením příslušné klávesy. Obdobný způsob ovládání testu pomocí klávesnice budete používat i při skládání zkoušky na zkušebním místě.
Lekce Pod odkazem "Procvičit otázky" naleznete odkazy na jednotlivé lekce. V lekcích jsou zobrazovány příklady z tématicky souvislé skupiny otázek. Při procvičování je Vám vždy nejdříve zobrazena otázka a po jejím zodpovězení vyhodnocení otázky. Vaše odpověď je označena zeleným podbarvením písmene, které jste vybrali, správná odpověd je znázorněna zeleným podbarvením textu odpovědi. Pokud jste odpověděli chybně, je kromě výše uvedeného text Vaší odpovědi podbarven červeně.
Lekce Pod odkazem "Cvičná zkouška" máte možnost vyzkoušet zobrazené typy zkoušek. Je Vám vygenerována zkouška a vy můžete v určeném časovém limitu zkoušku absolvovat. Po ukončení testu klávesou U nebo volbou myši je Vám zobrazeno vyhodnocení. Ve vyhodnocení jsou správně zodpovězené otázky podbarveny zeleně, chybně zodpovězené červeně. Kliknutím na příslušnou otázku si ji můžete zobrazit.Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na odkaz
Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel.